Uticaj televizije na razvoj govora kod dece

Da li je dete adekvatno podstaknuto za razvoj govora, jezika i komunikacije zavisiće od toga koliko i na koji način je roditelj ili staratelj prisutan i kako reaguje na različite faze razvoja govora kod dece. Za bebe je neophodno da komuniciraju sa odraslima. Stalna razmena stimulanasa je ključna za razvoj njihovog mozga i njihovih emocionalnih, intelektualnih i društvenih potencijala, koji se ne razvijaju ukoliko televizija vrši funkciju dadilje. Pojedini roditelji, po dolasku kod logopeda, daju podatak da su deca ispred TV-a provodila i po sedam sati dnevno gledajući strane crtane filmove.

Tako su pre progovorili engleski nego srpski. Šta se na taj način radi? Stvara se veštački bilingvalna (dvojezična) situacija. Detetu kome nije maternji jezik, engleski zauzima dominantnu hemisferu u mozgu, a maternji jezik se smešta u subdominantnu. Dobro je da budemo oprezni, jer lako se iskorači odatle u autistične elemente, u poteškoće u razvijanju i razumevanju govora i drugo. Trebamo da se ponašamo tako da naše dete bude okupano zvucima maternjeg jezika, da mu se stalno obraćamo. Dete mora prvo da progovori maternji jezik. Poštovani roditelji, ima vremena ako želite da Vaše dete nauči strani jezik.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.