Individualna preventivno-korektivna nastava/aktivnosti

somatoped
Preventivno-korektivna nastava/ aktivnosti doprinose otklanjanju ili ublažavanju specifičnih motoričkih poteškoća korekcijom ili reintegracijom pogrešno uspostavljenih ili izgubljenih obrazaca pokreta,usvajanju poželjnih oblika motornih šema pokreta kako bi se predupredile i prevazišle poteškoće u nastavi i razvoju i dostigao optimalan stepen funkiconisanja, a shodno zahtevima, potrebama i sposobnostima svakog deteta/učenika.

Preventivno-korektivne aktivnosti/programi u obrazovno-vaspitnom radu:

-Somatopedska procena sposobnosti          
-Specijalizovane aktivnosti                                                                                                                
-Refleksi                                                                                                                            
-Motorika u celini                                                                                                       
-Mobilnost                                                                                                                                 
-Koordinacija                                                                                                                                                     
-Orijentacija                                                                                                                             
-Motorna kontrola                                                                                                                            
-Motorika ruku, šaka i prstiju                                                                                                                                            
-Percepcija                                                                                                                                           
-Stimulativne aktivnosti                                                                                                                                
-Kognitivne funkcije                                                                                                                                         
-Suportivne aktivnosti                                                                                                                             
-Veštine

Individualnom preventivno-korektivnom nastavom/tretmanom  obuhvaćena su deca predškolskog i učenici osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta sa motoričkim poremećajima i višestrukom ometenošću.

Individualna nastava se ostvaruje kontinuirano, tokom školske godine, kroz realizaciju individualnih planove i programa svakog deteta/učenika koje nastavnik izrađuje na osnovu procene detetovih/učenikovih sposobnosti na početku školske godine, ili početku perioda obuhvata deteta/učenika.
 
Vrednovanje postignuća dece/učenika realizuje se kontinuiranim praćenjem i proučavanjem razvoja i napredovanja deteta/učenika.