Somborske škole ŠOSO sa domom ,,Vuk Karadžić“ i Srednja škola „Sveti Sava“ uključile su se u ,,WWF akademiju za prirodu“ koju drugu godinu za redom organizuje Svetska ornizacija za prirodu (World Wildlife Found – WWF) u okviru regionalnog projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“. Projekat se bavi uključivanjem lokalnih zajednica u upravljanje i promociju zaštićenih područja, razvojem obrazovnih programa i turističke ponude koja će unaprediti jednu zaštićenu prostornu celinu.

U Srbiji je odabrano takvih pet zaštićenih područja – Nacionalni parkovi : „Fruška gora“, „Đerdap“, „Tara“, Specijalni rezervat prirode „Gornje podunavlje“ i Predeo izuzetnih odlika „Avala“.

U istraživačkoj stanici Petnica od 10-14. oktobra 2017. organizovana je obuka za deset škola koju su vodili predstavnici WWF za Srbiju, a somborske škole su time stekle status „ambasadora“ Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“. Obuci su prisustvovali iz SŠ,,Sveti Sava“ učenik Vanja Sedovšek i nastavnica Nataša Sekulić i iz ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“ učenica Milica Janković i nastavnica Radmila Jokić. U skladu sa ciljem obuke i u saradnji sa upravljačem JP,,Vojvodinašume“ učenici i nastavnici osmisliće i realizovati projektne aktivnosti koje će doprineti promociji zaštićenog područja Gornje podunavlje u čijoj blizini žive.

Uvodne aktivnosti projekta započete su u petak, 27.10.2017. na prezentaciji WWF-a u SŠ,,Sveti Sava“ u Somboru. Učenici ambasadorskih škola na zanimljiv način upoznali su se sa radom WWF-a i ciljevima njihovog ambasadorstva.