15.10. 2021. godine obeležen je Dan devojčica u organizaciji Tima za profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje i savetovanje učenika. Cilj nam je bio da održavanjem međunardnog  Dana devojčica podržimo više mogućnosti za devojčice u oblasti zanimanja i odabira profesije, otklonimo predrasude o tradicionalno „muškim“ zanimanjima i da se učenice osnovne škole upoznaju sa zanimanjem bravar.

Devojčice su upoznate sa zanimanjem bravar, uzele su učešće u nekim aktivnostima na času, drugovi iz srednje škole su im bili podrška i pokazali su im čime se oni bave kao bravari.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.