Ovogodišnja Dečija nedelja  pod sloganom “Moje je pravo da živim srećno i zdravo – za odrastanje bez nasilja”  realizovana je od 1. do 7.oktobra 2018. u prepodnevnim časovima za vreme boravka učenika u školi.

 

Plan aktivnosti povodom Dečije nedelje je bio tematski po danima:

PONEDELJAK

Sportski dan – kroz poligon učenici su imali mogućnost da usavršavaju sopstvenu spretnost. Učenici su uspevali da u skladu sa svojim mogućnostima, samostalno ili uz podršku nastavnika prelaze sve prepreke, te uspešno  izvrše zadati zadatak. Učenici su bili uspešni i motivisani za realizaciju zadatih aktivnosti.

UTORAK

Muzički dan – ritmički dan ’’Učimo uz muziku’’. Učenici su igrali, pevali uz razne dečije edukativne pesmice. Aktivno su učestvovali, bili raspoloženi i zadovoljni.

SREDA

Hranimo se zdravo – voćna salata. Učenici su uz pomoć nastavnika ponovili koliko je važno da se jede voće, zatim su zajedničkim snagama seckali voće te napravili ukusnu i zdravu voćnu salatu.

ČETVRTAK

Eko dan – učenici su se na veoma kreativan način upoznavali sa divljim životinjama i njihovim prirodnim staništem.

PETAK

Kreativni dan – izrada panoa u obliku jabuke o pravima deteta da živi srećno i da se hrani zdravo.