U sklopu Dečije nedelje u školi u Bačkom Monoštoru održale su se kreativne radionice u nižim razredima. Učiteljice su sa svojim učenicima pravile didaktičke igračke za dečaka koji pohađa prvi razred, kojem koleginica Marija Golub pruža defektološke tretmane. U odličnoj saradnji sa učiteljicom, uz njene predloge i sugestije, osmislili su zanimljive didaktičke igračke koje će detetu biti od koristi. Radionice su uspešno realizovane.