U ŠOSO sa domom ” Vuk Karadžić” Sombor u periodu od 19 dp 25. marta realizovana je Nedelja digitalnih veština.
 
Nedelja digitalnih veština je godišnja evropska digitalna kampanja koja uključuje i ohrabruje ljude da koriste nove tehnologije i Internet uz pomoć veština koje im pružaju pristup mnogobrojnim mogućnostima onlajn sveta. Organizuje se svake godine u martu pod pokroviteljstvom organizacije ALL DIGITAL koja predstavlja mrežu telecentara Evrope. Od 2010. nosila je ime Onlajn nedelja, a od ove godine kampanja menja ime u Nedelja digitalnih veština (ALL DIGITAL Week) sa željom da naglasi važnost posedovanja  adekvatnih kompetencija za korišćenje sadržaja dostupnih na internetu kao i veštine vladanja digitalnim tehnologijama uopšte.
Tokom nedelje digitalnih veština realizovali  u školi su realizovane  sledeće aktivnosti :
 
1. Osnove kodiranja , programiranja u kojima su najmljadji a i oni malo stariji učili kako to nastaje jedna igrica
2. Kodirali smo pomoću Mbota
3.Učili kroz različite odabire na Internetu kako da mu bezbedno pristupimo i kako da ga bezbedno koristimo
4. Posmatrali edukativne filmove koji govore o bezbednosti na Internetu
5. Upotrebljavali asistivne tehnologije i opremu  za rad na željenim sadržajima
6. Isprobavali svoje e veštine
7. Upotrebljavali prilagodjene softvere
8.  Družili se , dosta toga novog naučili , igrali se