Projekat ‘Oplaneti se, sačuvaj planetu’ je sa realizovan  od  marta  do jula 2017.​ godine. Cilj projekta je bio  razvoj ekološke svesti i odgovornosti prema životnoj sredini, kao i podsticanje dece, sa i bez smetnji u razvoju, da više vremena borave u prirodi, budu fizički aktivni i na taj način brinu o svom zdravlju, stiču naviku da čuvaju prirodu i da prihvate drugačije od sebe kao ravnopravne članove društva.

Kroz rekreativne šetnje i razne tipove aktivnosti u samoj prirodi  razvijala se ekološku svest kod dece, jer ako ih u ranijem uzrastu naučimo da se odgovorno ponašaju prema prirodi, takvo ponašanje će postati navika, tj. održivo i od neprocenjivog značaja za životnu sredinu, pa samim tim i za njih same.
Tokom letnjeg raspusta u dane vikenda realizovane su aktivnosti kojima smo:
razvijali  ekološku svet i odgovorno ponašanje prema prirodi,konkretnim akcijama doprinosili unapređenju životne sredine,podsticali inkluziju tj. zajednički rad i druženje deca sa i bez smetnji u razvoju i dece bez roditeljskog staranja,podsticali fizičku aktivnost dece i kod njih razvijali radne navike,razvijali aktivistički duh, društvenu odgovornost i zajedništvo.
U Projekat” Oplaneti se,  sačuvaj planetu” bila su uključena deca iy svih osnovnih škola u Somboru , deca ŠOSO sa domom ” Vuk Karadžić” i deca iz Doma za decu i omladinu ” Mika Antić” Sombor.
Nosilac Projekta je Centar za razvoj obrazovanja i nauke ” Planeta Sombor “, a projekat je podržala Trag fondacija.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.