Uspešno održan Otvoreni čas – Ana Trkulja i Vesna Geljić – učenici pripremnih razreda Istorijski muzej tema Prvi svetski rat  

Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa direktorkom Istorijskog muzeja Srbije dr. Dušicom Bojić i kustosom Nenadom Beljincom koji su nam omogućili da dobijemo video materijal, u utorak 05.03. prikazan je u okviru Otvorenog časa snimak vođenja kroz izložbu „Kraj Velikog rata 1917-1918” direktorke Istorijskog muzeja Srbije i koautorke izložbe dr. Dušice Bojić. Snimak je načinjen u okviru seminara „Muzej  i komunikacija” koji su realizovali Istorijski muzej Srbije i Artis centar.