U okviru predskolske grupe nastavnici individualne nastave sprovode i grupne logopedske, preventivno korektivne, kao i vežbe reedukacije psihomotorike zajedno sa vaspitacima – defektolozima. Ovim oblikom rada deca naučene veštine i usvojena znanja učvršćuju i primenjuju u prisustvi svojih vršnjaka.

Vazan segment rada predškolske grupe je senzorna stimulacija i grupne vežbe reedukacije psihimotorike. Ove vežbe su osnova za dalji razvoj životnih i akademskih veština….a deca u njima uživaju.