Povodom „Obeležavanja dana početka Mađarske revolucije“, 20. marta 2018. godine, organizivana je jednodnevna poseta Školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom “Vuk Karadžić” u Somboru. Poseta je realizovana od strane Škole za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju iz Baje. Tom prilikom došlo je autobusom 40 učenika i 10 profesora. Domaćini su bili predstavnici naše škole.

Gosti su povodom 15. marta, Dana početka Mađarske revolucije 1848. godine, pripremili prigodan program koji je realizovan u Mađarskoj građanskoj kasini. Priredbu su pogledali i korisnici iz Dnevnog boravka za decu i odrasla lica sa smetnjama u razvoju.

 Gosti su posetili i lokalnu samoupravu, gde ih je pozdravio Attila Pribila, pomoćnik gradonačelnika za mesnu samoupravu. Takođe, posetili su i gradski muzej. Nakon obilaska muzeja, u našoj školi imali su organizovan ručak.