Redovne aktivnosti planirane i realizovane posle nastave se realizuju svake srede.

Učenici pokazuju visok nivo zainteresovanosti za ove aktivnosti.