Пројекат „Учимо сви заједно“, који реализују Министарство просвете и УНИЦЕФ уз подршку Делегације Европске уније, има за циљ да подстакне и допринесе даљем унапређивању инклузивног образовања (ИО) у Републици Србији.

Активности пројекта усмерене су на: унапређивање инклузивног образовања на националном и локалном нивоу; јачање капацитета професионалаца за примену свих принципа инклузивног образовања и обезбеђивање подршке деци; јачање нових улога школа за образовање ученика са сметњама у развоју кроз послове ресурсног центра на пружању различитих видова стручне подршке и обезбеђивања асистивних технологија.

Промоција инклузивног образовања значајно доприноси разумевању  и прихватању различитости на добробит сваког детета, појединца, заједнице и друштва у целини.

Ми као школа, ресурсни центар, уважавамо чињеницу да је квалитетно образовање оно које одговара на потребе сваког детета и које обезбеђује да се свако дете школује у групи различитих вршњака, у атмосфери која негује ту различитост, и уз додатну подршку учењу када год и из ког год разлога је она детету потребна. Такво образовање – које зовемо инклузивно образовање – омогућава сваком детету да достигне својe пунe потенцијалe – интелектуалнe, личнe и емоционалнe, без обзира на пол, етничку припадност, године, порекло, социјалну ситуацију или било коју другу личну особину. Због тога је инклузивно образовање истовремено пут ка јачој економији и бољем друштву коме свако од нас даје свој јединствени допринос.

Зато данас, 20. новембра на Светски дан детета, желимо да са другарима и другарицама из више од 200 школа широм Србије у исто време пошаљемо снажну и инспиративну поруку: УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО!

На овај начин желимо да покажемо колико је важно да школа буде отворено место које прихвата различитости и слави их. Светски дан детета нас подсећа да заједно можемо створити боље и толерантније друштво у којем се свако дете осећа вољено, подржано и уважено.

Заједно радимо на томе да школа буде инклузивно место, где су све наше различитости добродошле!

Хвала другарима I-3 разреда и њиховој учитељици Злати Јовановић из Основне школе „Иво Лола Рибар“ из Сомбора на сарадњи и на томе што УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО.