Gradskom društvu Crvenog križa Županja je odobren projekt „Be great – create“ koji će biti financiran od strane Europske komisije unutar programa Erasmus+. Projekt „Be great – create“ projekt je razmjene mladih sa susjednim partnerskim zemljama Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, a koji je namijenjen mladima s manje mogućnosti u dobi od 18 do 29 godina. U projektu sudjeluju sudionici iz Gradskog društva Crvenog križa Županja, sudionici iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom ”Vuk Karadžić” Sombor te sudionici iz Crvenog krsta/križa Brčko distrikta. Projektne aktivnosti provodit će se u Odmaralištu GDCK-a u Rogoznici, a provedba aktivnosti je planirana u kolovozu 2022. godine. U projekt će biti uključeno 48 sudionika, po 16 iz svake zemlje, od čega se u svakoj grupi nalazi po 2 voditelja, 2 osobe u pratnji i 12 mladih sudionika. Također će na razini cijele grupe djelovati i zdravstveni voditelj s obzirom na zdravstvene poteškoće sudionika koji su u većem broju osobe s invaliditetom.

Mladi će, sudjelujući u projektu “Be great – create” unaprijediti svoje socijalne i kreativne vještine i znanja, što može rezultirati njihovom boljom integracijom u društvo, većom zapošljivosti i smanjenim rizikom od socijalne isključenosti. Sudjelujući u aktivnostima projekta, mladi će neminovno steći ili dodatno ojačati mnoge vještine. Aktivnim sudjelovanjem u različitim radionicama, mladi će razvijati znanja i vještina iz kulturnih i umjetničkih područja, te će ih se poticati na primjenu istih, razvijanje socijalnih kompetencija i kreativnog mišljenja, izobrazba za promišljanje i razumijevanje umjetničkog stvaralaštva i pozitivnog utjecaja umjetnosti na društvene procese. Nakon sudjelovanja u ovom projektu, sudionici će poboljšati svoje komunikacijske vještine, posebice kroz komunikaciju sa mladima iz različitih kulturalnih sredina. Nadalje, u svojim stavovima će biti otvoreniji prema drugim kulturama i bolje će ih prihvaćati šireći svoju socijalnu mrežu i na druge zemlje. Sudionici ovoga projekta neminovno će steći ili unaprijediti svoje komunikacijske i socijalne vještine jer će se na tome raditi tijekom čitave razmjene, kako bi se potaklo na samozastupanje, stvaranje i iznošenje svojih stavova i asertivno zauzimanje za svoja prava. Potaknut će se razvoj interesa kod mladih s manje mogućnosti, kako bi utjecali na njihove životne navike i potaknuli ih na korištenje resursa u svojoj zajednici, sudjelovanje u društvenim aktivnostima njihove zajednice i smanjili vrijeme koje provode pred TV-om ili računalom. Sudjelujući u projektu, mladi će predstavljati svoju kulturu i upoznavati tuđu, razvijati vlastitu kreativnost i učiti iskustvom, steći nova poznanstva i prijateljstva i na taj način proširiti svoju socijalnu mrežu i poboljšati svoje samopouzdanje.

Sudionici ovoga projekta suočeni su s limitiranim kulturno-umjetničkim aktivnostima koje ograničavaju njihov osobni razvoj i integraciju u društvo. Razlozi za to su nedostatna financijska sredstva što rezultira nedovoljnom ponudom kulturno-umjetničkih aktivnosti, nepristupačnost i neprilagođenost programa što diskriminira mlade s invaliditetom i nepristupačnost radi nužnosti osobne financijske participacije što diskriminira nezaposlene i korisnike socijalne pomoći.

Glavni cilj projekta “Be great – Create” je povećanje socijalne uključenosti mladih s manje mogućnosti, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima.

Ovaj projekt razmjene mladih sukladan je ciljevima i prioritetima Erasmus+ programa jer ima za cilj promicanje jednakosti i inkluzije tako što će omogućiti pristup sudionicima s manje mogućnosti i potaknuti njihovu socijalnu uključenost. Projekt se temelji na vrijednostima EU, odnosno poštivanju ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava mladih s invaliditetom. Ekološka kultura postaje dio naše svakodnevnice te se postepeno nameće kao odgojno-obrazovna orijentacija i kao takva neophodna je kako za formalno tako i neformalno obrazovanje mladih. Vjerujemo kako će ovim projektom upravo važnost razvijanja različitih životnih vještina doći do široke mase mladih ljudi te zauzeti svoje zasluženo mjesto u svim vrstama obrazovanja.

Projekt “Be great – create” financiran je sredstvima Europske unije od strane Europske komisije unutra programa Erasmus+.

 

http://www.crvenikrizzupanja.hr/be-great-create-razmjena-mladih-2022