Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić objavio je spisak škola koje su dobile status resursnog centra. Sa ponosom možemo da kažemo da je naša škola prepoznata kao ustanova koja ostvaruje izuzetne rezultate u realizaciji inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom,  dece iz osetljivih grupa.

Ministar je naglasio da će resursni centri imati posebnu ulogu kada je reč o primeni asistivnih tehnologija kojima se unapređuje i olakšava učenje i napredovanje učenika sa smetnjama u razvoju i njihovo učešće u školskim i vršnjačkim aktivnostima.

Najavljeno je da će Ministarstvo u narednom periodu imati intenzivnu saradnju sa resursnim centrima kako bi deci, učenicima, roditeljima i nastavnicima bila dostupna podrška.