Tim za profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje i savetovanje učenika u saradnji sa Učeničkom zadrugom “Pčelica” 17.10.2023.godine su održali kreativno- edukativnu radionicu na temu: Jačanje preduzetništva kod žena. Ovom radionicom smo takođe obeležili i Dan devojčica. Učenice su upoznate sa pojmom preduzetništva i kako plasirati proizvode, pravii smo sapun i šili smo trake za kosu. Usput smo pričali i na koji način radi naša zadruga i kako bi one mogle jednog dana da zarađuju od pravljenja nekih upotrebnih predmeta. Bilo je ovo novo iskustvo za naše učenice i mislimo da su uživale u radionici.