Dana 9.12.2022. godine , u prostorijama škole , u ulici R.Domanovića 98 održan je Okrugli sto pod nazivom „ Mreža podrške učenicima sa smetnjama i teškoćama u razvoju“. U radu su učestvovali stručni radnici  Centra za socijalni rad Apatin, Odžaci i Kula, kao i zaposleni u ŠOSO sa domom „ Vuk Karadžić“ u Somboru: direktorica škole, nastavnici, sručni radnici Dnevnog boravka, stručni saradnici i vaspitači ( koji su bili i organizatori i voditelji ) – master defektolozi specijalni pedagozi: Sofija Mandarić, Ivana Čakarević i Slađana Hudić.

Ovaj Okrugli sto je prihvaćen od strane Komore socijalne zaštite, te su svi aktivni učesnici ostvarili pravo na aktivne bodove po osnovu učešća.

Cilj skupa  je bio unapređenje  saradnje, predlog mera za prevazilaženje aktuelnih problema i potpisivanje Protokola o saradnji.