Zahvaljujući partnerstvu  Udruženja za pomoć MNRO grada Sombora  i naše škole, 25.8.2022.godine je realizovana još jedna veoma interesantna aktivnost koja ima za cilj razvoj potencijala osoba sa smetnjama. Kroz  radionice, koje su prvenstveno okupacione , ali i  za razvoj komunikacije neophodne za stupanje u radni odnos , pripremamo korisnike Dnevnog boravka za decu, omladinu i odrasle i korisnike Udruženja za pomoć MNRO za eventualno radno anagažovanje. Grad Sombor je prepoznao  potencijal ovog partnerstva i odobrena su sredstva iz LAP-a za mlade za naš projekat “Na putu ka svetu rada”.

  Tokom prethodnog perioda nabavljen je trajni i potrošni materijal za rad, a ova obuka je realizovana za odrasle članove Udruženja i vaspitače /defektologe Dnevnog  boravka za decu, omladinu i odrasle. Obuku su realizovali predstavnici Učeničke zadruge “Pčelica” koji već duže vreme aktivno rade na radnoj okupaciji dece i mladih. Sledeći korak su radionice za naše korisnike i sve druge zainteresovane mlade, decu i odrasle iz našeg okruženja.