U okviru aktivnosti iz oblasti Samostalnosti i brige o sebi, a na temu suzbijanja straha od lekara i u cilju razvoja socijalnih veština 17. marta je realizovana poseta Srednjoj medicinskoj školi “Dr Ružica Rip” u Somboru. Naši domaćini su nas ugostili u kabinetu nege i sa velikim zadovoljstvom prikazali deci neke segmente brige o najmlađima kroz igru. Veliko hvala direktorki medicinske škole Žužani Fridrih, pedagogu Jasmini Bundić i profesorkama Jeleni Pjevac i Tanji Radenković.