8.4.2022. godine održana je radionica – Preduzetništvom do zarade. Cilj radionice je bio kreativno – edukativan. Učenici su zajedno sa svojim nastavnicima definisali preduzetništvo a potom izradom predmeta pokazali na koji način mogu sami da izrade korisne predmete,  da plasiraju svoj proizvod i zarade na njemu.