Peta naučno-stručna konferencija o asistivnim tehnologijama održana je toku novembra meseca je u Hotelu “Palas“ u Beogradu. Konferenciji su prisustvovale Renata Sotirov i Marijana Bugarski, nastavnice naše škole. U okviru poster prezentacije predstavljena je tema pod naslovom “Primena aplikacija ka poboljšanju rada sa učenicima”, Marijane Bugarski. Usled nemogućnosti i poteškoća da prate video sadraže koji imaju titl, nastavnica Bugarski je primenila u nastavi aplikacije “Titlovi za video” i “Vokalizator” koje omogućavaju učenicima da video sadržaje koji su titlovani prilagode u audio varijantu, te da im time omoguće lakše praćenje istih. Sem za realizaciju nastave ova asistivna tehnologija može da ima širu primenu u svakodnevnom životu običnih ljudi kao audio varijanta titlovanih video sadržaja, takodje može da koristi i onima koji iz nekih zdravstvenih razloga ne mogu da čitaju titlovane sadržaje. Na međunarodnoj konferenciji je učestovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti nauke iz zemlje i inostranstva.