27.10.2023. godine održan je ugledni čas- projektno -tematska nastava iz predmeta Serviranje i praktična nastava. Tema  je bila: Pripremni radovi serviranja stola- jesenja dekoracija stola. Nosioci aktivnosti su bili učenici druge godine srednje škole koji pohađaju smer Servir i njihova nastavnica Vesna Geljić.  Cilj projekta je bio da učenici upoznaju tematsko serviranje stolova, da samostalno obezbede materijal, raspolažu određenim budžetom,  naprave dekoraciju koju će postaviti na sto prilikom serviranja stola, koriste internet pretraživač u svom istraživanju i da nauče da se snalaze u različitim životnim situacijama.