26.1.2023.godine u prostorijama Crvenog krsta Sombor, potpisan je ugovor sa našom školom o realizaciji programa “Promocija humanih vrednosti”, koji će se realizovati sa našim učenicima. Ovom prilikom organizovana je i treća radionica u okviru koje su se polaznici upoznali i sa merama prve pomoći i samopomoći.

Program Crvenog krsta Srbije, Promocija humanih vrednosti realizuje se kroz sedam modula: Tolerancija, Kulturalni identitet i poštovanje razlika, Nenasilno rešavanje konflikata, Diskriminacija i stigmatizacija, Dečija prava i Prevencija elektronskog nasilja.