U četvrtak, 30.11.2023.g., u školi je održana zanimljiva radionica za zaposlene pod nazivom „Briga o sebi (briga o onom ko brine)“. Radionicu su vodile spec. pedagog Sofija Mandarić i psiholog Jelena Lečić. Cilj ove radionice je bio da se kolege iz naše škole osnaže, kako bi se preveniralo njihovo izgaranje na radu. Posao kojim se bavimo je lep i human, ali često i veoma stresan, što pokazuju i brojna istraživanja. Kada je u pitanju rizik od izgaranja na radu, spadamo među najugroženije profesije jer smo usmereni na rad sa najosetljivijom kategorijom dece i mladih. Naša pozicija pomagača dovodi nas do toga da svoje potrebe često podređujemo potrebama ovih osoba koje su u teškom položaju. Zanemarujući sebe i svoje potrebe, ponekad nažalost radimo na sopstvenu štetu. Iz velikog odaziva i aktivnog učešća naših kolega, vidimo da su nam ovakve radionice i te kako potrebne.