U našoj školi je u periodu od  oktobra do kraja decembra meseca ove godine realizovan projekat iz oblasti zaštite starih tradicionalnih zanatai njihove savremene primene, finansiran od strane Miunistarstva kulture. Organizaciju potpisuje zanatsko umetnička radionica „Rustikanna“ iz Sombora, dok su učesnici projekta učenici i nastavnici ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“ iz Sombora. Ovim projektom škola je dobila novo ruho, a učesnici su zajedno sa organizatorom  uživali u celokupnom procesu rada.

Motive-šeme sa ćilima , eksponata muzejske zbirke, koje su nastale u okviru javnog rada u ZUR „RUSTIKANNA“ upotrebljene su na nastavi informatike, tako što su u programu PIXILART  učenici  izradili šablone –sheme po brojevima sa nastavnicom Marijanom Bugarski.

Nastali motivi su inplementirani u okviru radionice slikanja na tekstilu i upotrebljeni su kao dekor za upotrebne predmete u okviru Učeničke zadruge “PČELICA“, uz pomoć nastavnice Vukice Đurkovski.

Etno motivima je  oplemenjen dvorišni prostor gde borave učenici, senzibilisano je šire okruženje umetničkim motivima i motivima starih zanata Sombora, Srbije.

Po završetku aktivnosti u školi sa domom, organizovana je promocija projekta, trodimenzionalnog digitalizovanog prikaza dvorišta sa detaljnim prikazom oslikanih motiva i proizvoda nastalih na radionicama.