U okviru e Twining platforme, ostvarena je  međunarodna saradnja naše škole sa školom iz Poljske i Turske. Putem video poziva učenici su se upoznali sa vršnjacima iz saradničkih škola, razmenjivali ideje, interesovanja. Radili su na umetničkom izražavanju putem slikanja, muzike, drame, modelovanja.