Uticaj televizije na razvoj govora kod dece

Uticaj televizije na razvoj govora kod dece Da li je dete adekvatno podstaknuto za razvoj govora, jezika i komunikacije zavisiće od toga koliko i na koji način je roditelj ili staratelj prisutan i kako reaguje na različite faze razvoja govora kod dece. Za bebe je neophodno da komuniciraju sa odraslima. Stalna razmena stimulanasa je ključna […]

Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju

Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju Asistivna (prilagođena) tehnologija obuhvata različita pomagala koje deca sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom koriste da bi obavile zadatke koje inače ne bi mogle da obave. Ove osobe u Srbiji iz sistema socijalne zaštite dobijaju opremu koja često nije dovoljna da bi im olakšala funkcionisanje u savremenom društvu, […]

Profesionalna rehabilitacija osoba sa smetnjama

Profesionalna rehabilitacija osoba sa smetnjama Profesionalna rehabilitacija osoba sa smetnjama ima za cilj postizanje optimalnog nivoa fizičkog, mentalnog i društvenog funkcionisanja. Obuhvata profesionalnu orijentaciju, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje. Pravilno sprovedena profesionalna orijentacija rezultiraće adekvatnim odabirom zanimanja te uspešnim obavljanjem poslova u odabranoj struci. U ovom procesu je važna uloga defektologa koji koordiniše timom za profesionalnu orijentaciju. Program profesionalnog osposobljavanja u školama za obrazovanje učenika […]

Savetovalište za rani razvoj deteta

Savetovalište za rani razvoj deteta Iako Zakon to ne prepoznaje, u praksi je naučno a u životu iskustveno dokazano da je rana stimulacija deteta i to u prvih 6 godina života od krucijalnog značaja za razvoj svih oblasti funksionisanja jedne ličnosti. Motorna, intelektualna, jezička, i emocionalna sfera funcionisanja se razvijaju nadopunjujući jedna drugu. Ukoliko je […]

Ispunjavanje dečijih želja, DA ili NE?

Ispunjavanje dečijih želja, DA ili NE? Razvoj dečjeg govora je veoma složen i osetljiv proces i moguć je kroz komunikaciju u uslovima ljudskog okruženja . Zato porodica ima najveću ulogu u procesu dečjeg razvoja, jer se u porodici prirodno podrazumeva i razvoj govora. Svako dete je jedinstveno i ima svoj individualni tempo rasta i razvoja. […]

Ko su deca sa senzornim poremećajima?

Ko su deca sa senzornim poremećajima? Istraživanja pokazuju da na svetu 5 do 15 procenata dece pati od senzornih poremećaja. Prema toj statistici u školi od 500 dece ima 25 učenika koji imaju neki od senzornih pormećaja. Vaspitači i učitelji nisu edukovani da prepoznaju dete sa ovim poremećajima, pa je ponašanje takvog deteta „zamaskiranio“ kao […]

Kako prepoznati znake autizma

Kako prepoznati znake autizma Autizam je poremećaj koji se očituje u  ranom detinjstvu i remeti mnoge aspekte razvoja,onemogućavajući detetu da uspostavi socijalne odnose i komunikaciju na uobičajen način.Vidljivi znaci autizma najčešće se uočavaju kod dece između dve i tri godine starosti. Najčešći alarmni signal je nesposobnost uspostavljanja odnosa sa drugima.Kod beba je to negodovanje pri […]

Koliko imamo čula?

Koliko imamo čula? Na pitanje koliko čula imamo, većina nas će odgovoriti pet. Ustvari naučnici smatraju da imamo preko 12 čula. Pored čula vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa postoje dva čulna sistema koja su važnija za našu svest o sebi. Ona se prva razvijaju, još u majčinoj utrobi. To su vestibularno čulo ili čulo […]

Nepoželjni oblici ponašanja kod predškolaca

Nepoželjni oblici ponašanja kod predškolaca Razvoj dečjeg govora je veoma složen i osetljiv proces i moguć je kroz komunikaciju u uslovima ljudskog okruženja . Zato porodica ima najveću ulogu u procesu dečjeg razvoja, jer se u porodici prirodno podrazumeva i razvoj govora. Svako dete je jedinstveno i ima svoj individualni tempo rasta i razvoja. Mnogi […]

Nestašno nije isto što i problematično dete

Nestašno nije isto što i problematično dete Neretko se dešava da nestašluci dece koje roditelji/staratelji i okolina ne primećuju, zanemaruju ili čak i odobravaju (svesno ili nesvesno) kasnije postaju ozbiljni problemi sa kojima se nije lako suočiti i izboriti.        Svi smo bili deca i u određenom periodu razvoja činili bezazlene i nepromišljene nestašluke, […]